lesmethode

Lesmethode

Bij rijschool Zinaro worden de lessen gegeven door middel van een didactisch (onderwijskundig) model. Waarbij de handelingsanalyse een belangrijke rol speelt. Dit is een onmisbaar hulpmiddel om moeilijke leertaken aan te leren. In een handelingsanalyse worden moeilijke leertaken opgesplitst in deelhandelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vier fases, zodat de leerling stap voor stap het gewenste leerdoel behaald. Fase 3, de mentorfase bestaat uit vier stappen die doorlopen worden en steeds weer worden afgesloten met feedback. De volgorde van de vier stappen is zodanig opgebouwd dat de leerling gaandeweg steeds minder aanwijzingen krijgt totdat hij/zij de oefening geheel zelfstandig uit kan voeren. De vier fases voor het aanleren van een nieuwe handeling en/of instructieonderdeel

1. Motivatiefase Motiveren, aanzetten en uitleggen van het belang van de leerstof
2. Demonstratiefase Instructieonderdeel voordoen
3. Mentorfase Het nieuwe onderdeel wordt in vier stappen aangeleerd

Stap 1; Doe met mij mee
- Begeleiden en sturen bij de rijtaak, technische beheersing staat centraal.

Stap 2; Doen op aanwijzingen
- Handelingen worden voorgezegd en de leerling voert de handelingen uit.

Stap 3; Doen op minder aanwijzingen
- Sturing van de rijinstructeur neemt af, er worden steekwoorden gegeven en de leerling voert de handelingen zelfstandig uit.

Stap 4; Doen zonder aanwijzingen
- Geheel zelfstandig uitvoeren van de rijtaak waarbij de leerling gebruik maakt van de hardop denk methode. De belangrijke stappen worden hardop gezegd en uitgevoerd. Dit om het waarnemen en het verwerken van informatie van de leerling te verbeteren.

4. Correctorfase De leerling laat zien dat hij/zij de rijtaak volledig zelfstandig uitvoert zonder aanwijzingen van de rijinstructeur en zonder de hard op denk methode.